Zoptymalizowany Plan Kont a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zoptymalizowany Plan Kont a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Do niezwykle ważnych dokumentów każdego podmiotu gospodarczego, zobligowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, niezależnie od branży, należy zakładowy plan kont. Jeśli jest dobrze skonstruowany to w klarowny sposób udziela istotnych informacji w zakresie rachunkowości zarządczej. Wprawdzie dzięki wzorcowemu planu kont, opracowanemu kilkadziesiąt lat temu, można jasno i rzetelnie sporządzić sprawozdanie finansowego oraz deklaracje podatkowe, jednakże możliwość ułożenia planu kont elastycznie pod daną działalność gospodarczą pozwala uzyskać informacje niezbędne do procesu efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o rachunkowości pozwalają zwiększać lub zmniejszać liczbę kont syntetycznych. Konta mogą być dzielone i łączone.

Zoptymalizowany Plan Kont

Aby lepiej to zobrazować, posłużę się przykładem planu kont w branży gastronomicznej. Restauracja „Smak” co miesiąc dokonuje licznych zakupów materiałów spożywczych do produkcji, środków czystości, zastawy kuchennej, zastawy stołowej, materiałów dekoracyjnych i pomocniczych jak choćby papieru do pieczenia, folii aluminiowej czy serwetek. Ponadto korzysta z usług księgowych, telekomunikacyjnych, reklamowych w internecie, najmu lokalu, leasingu aut dostawczych, wywozu śmieci, pozwolenia na odtwarzanie muzyki i szeregu innych usług ważnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby móc serwować gościom alkohol, opłaca podatki w postaci koncesji, akcyzy, a także ponosi koszt wynajęcia od gminy kawałka chodnika na letni ogródek gastronomiczny.

W standardowym, zakładowym planie kont koszty według rodzaju księgowane są najczęściej według podanego poniżej wzoru:

400 – Amortyzacja

410 – Zużycie materiałów i energii

420 – Usługi obce

430 – Wynagrodzenia

440 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

450 – Podatki i opłaty

460 – Pozostałe koszty rodzajowe

490 – Rozliczenie kosztów

Biorąc pod uwagę powyższe, łatwo jest dostrzec, iż księgując wybrane koszty tylko na powyższe konta księgowe, kierownictwo jednostki otrzymuje bardzo ogólne informacje na temat struktury wydatków. Dlatego jako biuro rachunkowe Finance 4 More uważamy iż, niezwykle cenną rzeczą, jest ułożenie planu kont księgowych w taki sposób aby przekazać jednostce zarządzającej niezbędne i szczegółowe informacje na temat ponoszonych kosztów. W celu wdrożenia zoptymalizowanego rozwiązania konieczne jest indywidualne podejście i efektywna rozmowa z zainteresowanym klientem.

Jak to wygląda w praktyce?

Zoptymalizowany plan kont mógłby wyglądać w następujący sposób:

400 – Amortyzacja

410 – Zużycie materiałów i energii

410-1 – Materiały spożywcze do produkcji

410-2 – Środki czystości

410-3 – Zastawa kuchenna

410-4 – Zastawa stołowa

410-5 – Materiały pomocnicze na kuchni

410-6 – Materiały pomocnicze dla gości

410-7 – Materiały dekoracyjne

410-8 – Materiały biurowe

410-9 – Opakowania na wynos

410-10 – Paliwo do aut

410-99 – Pozostałe materiały

420 – Usługi obce

420-1 – Usługi najmu lokalu

420-2 – Usługi najmu sprzętu gastronomicznego

420-3 – Usługi leasingowe

420-4 – Usługi marketingowe

420-5 – Usługi telekomunikacyjne

420-6 – Usługi porządkowe

420-7 – Usługi pozwolenia na odtwarzanie muzyki

420-8 – Usługi księgowe

420-9 – Usługi ochrony

420-10 – Usługi pocztowe i kurierskie

420-99 – Pozostałe usługi

430 – Wynagrodzenia

440 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

450 – Podatki i opłaty

450-1 – Podatek od nieruchomości

450-2 – Podatek akcyzowy

450-3 – Koncesja

450-4 – Opłata za pozwolenie na zajęcie chodnika

450-99 – Pozostałe podatki i opłaty

460 – Pozostałe koszty rodzajowe

490 – Rozliczenie kosztów

Przedstawiony powyżej plan kont, jest jedynie przykładem jakim może się posłużyć restauracja. Jego możliwość modyfikacja jest bardzo duża. Celem nadrzędnym jest bowiem przekazanie właścicielowi, managerowi czy innej zainteresowanej osobie informacji niezbędnych do osiągnięcia możliwie najlepszych wyników finansowych.

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie zawodowe, biuro rachunkowe Finance 4 More pomaga efektywnie ułożyć zakładowy plan kont w odniesieniu do oczekiwań klienta. Istnieje również możliwość elektronicznego dostępu online do zapisów księgowych, czyli podglądu poniesionych kosztów a co za tym idzie aktualnych wyników finansowych.

Spis treści