Wakacje od ZUS 2024 – kto i jak może z nich skorzystać?

Wakacje od ZUS 2024 – kto i jak może z nich skorzystać?

W poniedziałek 10 czerwca 2024 Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Dla małych firm nieustannie podwyższane składki ZUS stanowią duże obciążenie finansowe. Dzięki tej ustawie ulga od składek ZUS stanie się faktem. Ale czym dokładnie będą wakacje od składek ZUS i kto może na tym skorzystać?

Wakacje od ZUS – dla kogo?

Wakacje od składek ZUS to rozwiązanie, które może finansowo odciążyć przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy, jednoosobową działalność gospodarczą lub samozatrudnionych zarejestrowanych w CEIDG. Ustawa przewiduje, że w jednym, dowolnie wybranym miesiącu w ciągu roku będą oni zwolnieni z obowiązku uiszczenia składek ZUS. 

Ulga dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób oraz o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczających 2 mln euro. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. 

Z ulgi tej mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy niezależnie od wybranej formy opodatkowania: zarówno ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych i liniowych, ale także ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy korzystają z karty podatkowej.

Z wakacji od składek ZUS mogą skorzystać także wspólnicy spółek cywilnych – pod warunkiem, że spełniają wszystkie pozostałe kryteria uprawniające do tej ulgi.

Nie skorzystają z niej tylko ci, którzy wykonują działalność dla swoich byłych pracodawców. Ten zapis ma zapobiec sytuacjom, w których pracownik miałby zostać wypchnięty na samozatrudnienie.

Na czym polegają wakacje od składek ZUS?

Mikroprzedsiębiorca może wybrać w ciągu roku kalendarzowego jeden miesiąc, w którym nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (czyli emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych, a także Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego). W tym wybranym miesiącu, wskazanym w formularzu, składki zostaną pokryte z budżetu państwa.

Wakacje od ZUS nie obejmują jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne: w tym wybranym miesiącu trzeba je opłacić w tej samej wysokości i w tym samym terminie co zazwyczaj.

Wakacje od ZUS – ile można zaoszczędzić?

Najwięcej na wakacjach od składek ZUS zaoszczędzą przedsiębiorcy opłacający pełny ZUS, który obecnie wynosi 1600,32 zł. Nieco mnie odliczą sobie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich dwóch lat i korzystają z możliwości opłacania obniżonego ZUSu. W ich przypadku ulga wyniesie 408,16 zł, jeśli natomiast nie opłacają składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to 376,62 zł. 

Dla przedsiębiorców opłacających tzw. preferencyjny ZUS wysokość ulgi wyniesie 408,16 zł, natomiast właściciele firm opłacających Mały ZUS Plus uzyskają ulgę pomiędzy 402,65 a 1600,32 zł. Przy tej preferencji przedsiębiorcy płacą składki w wysokości pomiędzy ZUS-em preferencyjnym a dużym ZUS-em – w zależności od dochodu.

Jakie korzyści dają wakacje od ZUS?

Poza wspomnianymi już oszczędnościami dla firmy, warto wiedzieć, że podczas wakacji od ZUS:

  • nie musisz zawieszać działalności – Twoja firma może funkcjonować normalnie, wystawiać faktury i osiągać przychody
  • nie zmieni się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, pozostają one bez zmian

Czy w czasie wakacji od ZUS mogę pobierać zasiłek chorobowy?

Tak. W miesiącu, który wybraliśmy na ulgę od ZUS, nadal zachowujemy prawo do zasiłku chorobowego, jeśli spełnione są odpowiednie warunki.

W grudniu na wakacje?

Przepisy wejdą w życie 1 listopada 2024 i już wtedy można będzie złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS w kolejnym miesiącu kalendarzowym tj. w grudniu. Według szacunkowych danych, z wakacji od ZUS skorzysta w bieżącym roku ok. 1,8 miliona zarejestrowanych w CEiDG przedsiębiorców.

Gdzie złożyć wniosek o wakacje od ZUS?

Wakacje od składek ZUS nie są obowiązkowe ani nie przysługują przedsiębiorcy automatycznie. Aby skorzystać z ulgi, należy po 1 listopada złożyć wniosek do ZUS. Formularz wniosku oraz szczegóły dotyczące jego wypełniania powinny niebawem pojawić się na stronie internetowej ZUS. 

Spis treści