Pełna księgowość

Pełna księgowość

Pełna księgowość (od 600 zł netto)

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,
 • ewidencjonujemy dane w systemie księgowym,
 • kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,
 • prowadzimy księgę główną oraz księgi pomocnicze (analityczne),
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych
 • prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupu VAT,
 • na bieżąco kontrolujemy należności i salda oraz wystawiamy ich potwierdzenia,
 • obliczamy i przekazujemy informację o wysokości zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS
 • przygotowujemy i wysyłamy do urzędów skarbowych deklaracje podatkowe w imieniu klienta, w
 • określonym terminie wskazanym w przepisach podatkowych
 • sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie finansowe
 • tworzymy plan kont oraz politykę rachunkowości
 • sporządzamy sprawozdania do GUS oraz innych organizacji
 • oferujemy przechowywanie dokumentacji w wersji elektronicznej
 • oferujemy dostęp do dedykowanego panelu klienta
 • wysyłamy newsletter informujący o zmianach w prawie podatkowym
Chcesz z nami porozmawiać?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz. Odezwiemy się najszybciej jak to możliwe.