Bogata gama sprawozdań

Bogata gama sprawozdań

Jesteśmy świadomi, że prawidłowo prowadzony biznes powinien opierać na okresowych analizach danych finansowych, które ukazują efektywność prowadzonych przedsięwzięć. W związku z tym, oferujemy naszym klientom szczegółowe raporty i zestawienia ich wyników aby dostarczyć informacji niezbędnych podczas oceny sytuacji jednostki gospodarczej oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Analizy wykonujemy nie tylko dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe ale również księgi przychodów i rozchodów.

Dzięki dokonywanym przez nas szczegółowym opisom poszczególnych zdarzeń gospodarczych nawet dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów możliwe jest grupowanie rodzajów zakupów i sprzedaży po to, by uzyskać informacje dotyczące wielkości sprzedaży towarów i usług, czy też rodzaju ponoszonych wydatków i ich wielkości. Informacje takie są bardzo ważne i służą przede wszystkim planowaniu zakupów i zapasów towarowych. Pozwalają również na korektę ponoszonych wydatków oraz ich przesunięcie na inne ważniejsze w danym okresie cele.

Prowadzona za pośrednictwem naszego autorskiego systemu procedur identyfikacji kosztów podatkowa księga przychodów i rozchodów pozwala na sporządzanie zestawień i analiz kosztów oraz przychodów w różnym zakresie, np. pod kątem częstotliwości zakupów, ilości czy też asortymentu towarów i ich ceny. Oprócz tego ma możliwość porównywania popytu i podaży uzyskując przy tym cenne informacje dotyczące kształtowania się zapasów magazynowych.

W ramach obsługiwanych ksiąg rachunkowych, na podstawie danych uzyskanych z naszych sprawozdań finansowych w postaci bilansu czy rachunku zysków i strat do przygotowywanych przez nas analiz finansowych, należą m.in:

  • analiza rentowności
  • analiza płynności
  • analiza obrotowości
  • analiza zadłużenia
Chcesz z nami porozmawiać?

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz. Odezwiemy się najszybciej jak to możliwe.