DORADZTWO FINANSOWE

Oferujemy doradztwo finansowe w ramach:

 • ustalenia indywidualnej klasyfikacji i struktury
  ponoszonych kosztów oraz ich analizę
 • pomocy w kalkulacji cen z użyciem metody kosztowej,
  popytowej i konkurencyjnej
 • obliczania ilości produkcji minimalnej i progu rentowności
 • utworzenia systemu marż i narzutów
 • badania wskaźnika wytworzenia produkcji (zużycia
  surowców i kosztów personelu)
 • wspieramy przedsiębiorców w planowaniu inwestycji
  oraz przeprowadzamy restrukturyzacje już istniejących
  przedsiębiorstw pomagając w optymalizacji procesów
 • sporządzamy biznes-plany
 • pomagamy w nawiązywaniu efektywnych relacji
  biznesowych oraz w poszukiwaniu inwestorów
 • wskazujemy przedsiębiorcom drogę rozwoju, kanały
  dystrybucji, stosowane środki marketingowe oraz sposoby
  finansowania inwestycji

Ponadto proponujemy wsparcie podczas podejmowania decyzji kredytowych i leasingowych, pomagamy w formalnościach przy uzyskaniu linii kredytowych.

Współpracujemy z ubezpieczycielami, bankami i innymi instytucjami finansującymi.

Oferujemy również pomoc przy staraniach o wsparcie z funduszy krajowych i unijnych.